Pagina's

zaterdag 25 februari 2017

Tricot Tieten op Faceboek als Knitted Knockers.NL Dutch Knitted Knockers on Facebook

Tricot Tieten worden nog bekender want nu gaan we met andere makers van gebreide borstprotheses, zoals De Breischool uit Noordwijk op facebook onder de naam Knitted Knockers.NL.
Tricot Tieten will be better known because with other knitters and crocheters of breastprosthetics like De Breischool from Noordwijk we go on Facebook with the name Knitted Knockers.NL


We zijn nu een groeiende groep die bezig is de gebreide borstprotheses in Nederland te verspreiden via steeds meer verdeelpunten, vergroten van de bekendheid en verspreiding van de  brei- en haakpatronen.
We are a growing group that is busy to spread the knitted breastprostetics in the Netherlands by activating more deliveryspots, making them better known and spreading the knit and crochet patterns


56 Elke dag een draadje... Every day a thread..

Dag 56 van het project. Day 56 of the project.

25-02-2017   2017-02-25

55 Elke dag een draadje... Every day a thread..

Dag 55 van het project. Day 55 of the project.

24-02-2017   2017-02-24

donderdag 23 februari 2017

54 Elke dag een draadje..inclusief BJP februari 2017. Every day a thread..BJP Februari 2017 included

Dag 54 van het project. Day 54 of the project.

23-02-2017   2017-02-23

Extra in dit borduurexperiment is dat ik het combineer met het meedoen aan het Bead Journal Project 2017, elke maand iets maken met kralen erin.
In this project I added my contribution to Bead Journal Project 2017. maandag 20 februari 2017

zondag 12 februari 2017

Tricot Tieten Knitted Knockers

Het begint aardig te lopen met de Tricot Tieten (gebreide borstprotheses). We hebben in Nederland nu verschillende zusterorganisaties die ook gebreide borstprotheses maken en GRATIS geven aan de vrouwen die ze nodig hebben. In Noordwijk zit bijvoorbeeld De Breischool die een niet aflatende stroom borstprotheses breit en verstuurd. We zijn en blijven geïnspireerd door onze Amerikaanse zusterorganisatie Knitted Knockers.
The knowledge of Tricot Tieten (Knitted Knockers (knitted breast prosthetics) is growing!. In the Netherlands are several sister organisations now that make knitted breast prosthetics and give them for FREE to women who need them. In Noordwijk for instance is De Breischool. This club produces and delivers a not drying stream of breastprosthetics. We keep being inspired by our North American sisterclub Knitted Knockers. Ze zijn er in allerlei kleuren en maten. De patronen staan op Tricot Tieten.nl
They are available in all kinds of colours and sizes. The Englisch pattern you can find  in KnittedKnockers

43 Elke dag een draadje... Every day a thread...

Dag 43 van het project. Day 43 of the project.

12-02-2017   2017-02-12