Pagina's

dinsdag 30 juli 2013

Leuke post. Pretty mail.

Tante Jannie heeft een uitwisselingsprogrammaatje gemaakt voor snailmail (postzegelpost). Ik kreeg een leuk verrassingspakket van Yvonne met de volgende inhoud:
Aunt Jannie made a little exchange program for snailmail (stampmail).I received a nice surprice parcel from Yvonne. I'll show the content:

 De vrolijke enveloppe.
The cheerful envelope.
In de enveloppe zaten 3 gekoppelde enveloppen.
In the envelope were 3 connected envelopes.

Elke enveloppe had een thema: Bloemen-Kruiden-Zomer.
Every envelope had a theme: Flowers-Herbs-Summer .


 Drie zakjes voor zomerplanten.
Three seedbags with summerflowers.
 Drie zakjes met kruidenzaad.
Three seedbags with herbseeds.
Een vrolijk zomerkaartje.
A funny summer card.
 En om het echte slakkenpost te maken zat er een slakje in!
And to make it real snail mail there was a little snail in the mail!

MPS "De Zonnebloem" MPS "The Sunflower"

Ook "De Zonnebloem" is opgevrolijkt met WILD HAKEN.
Also "The Sunflower" has been cheered up by WILD CROCHET.

UPDATE: gelukkig hebben we deze foto nog...want een week later was ie verdwenen. Zeker weggehaald door iemand die niets van de grap van wild breien en haken begrepen heeft.
Of...iemand vond m TE leuk om te laten hangen...
UPDATE: fortunately we still have the photos... because one week later the sunflower was gone. I'm sure there was someone that didn't see the fun of wild crochet or graffity crochet.
Or some liked it too much to leave it there...

maandag 29 juli 2013

Les broche maken. Brooch tutorial.

Een leuke blogger, tante Jannie , heeft een uitwisseling van snailmail bedacht. Hier heb ik aan mee gedaan. Mijn postzegelpost bevatte o.a. onderstaande broche. Ik heb er een lesje broche maken van gemaakt.
aunt Jannie is a funny blogger. She started a snailmail exchange. I became a "member" My stampmail contained a.o. the following brooch. I made a tutorial out of it.

Neem een stukje vilt en naai er een stukje papier achter (methode Robin Atkins). Borduur erop met kralen naar eigen inzicht. Knip een rondje uit bv het deksel van een champignonbakje ter grootte van het borduursel.
Take a piece of felt and sew a piece of paper at the backside.(Robin Atkins' method). Make a bead embroidery as you like it. Cut a piece of plastic, f.i. from the cover of a mushroomcontainer as big as the embroidery.
Hier is het kralenborduurwerje bijna klaar.
This is the almost finished embroidery.
Als je klaar bent met borduren verwijder je zo veel mogelijk het papier.
After finishing the embroidery you take away as much paper as possible.
 Neem een veiligheidsspeld die iets kleiner is dan het rondje en knip een extra viltrondje.
Take a safety pin (a bit smaller than your brooch) and cut an extra felt circle.
 Maak een insnijding in het plastic voor de speld.
Cut the plastic to slip in the pin.
 Knip ook het vilt in voor de speld. (iets verschoven t.o.v. de snee in het plastic).
Cut also the felt, a bit different from the plastic.
 Naai de speld in het vilt.
Sew the pin into the felt.
 Schuif het ingeknipte plasticje achter de speld.
Slip the plastic behind the pin.
 Naai de twee vilten rondjes met kleine steekjes op elkaar...
Sew the two felt circles together...
 ...en klaar is je broche.
...and your brooch is finished.
 Je kunt het reliëf zien.
You can see the relief.
Ook in de zon is ie mooi!
Also nice in the sunshine!

zondag 7 juli 2013

VIJFHOEK PENTAGON

Nog voor mei heb ik voor  kralenclub BJP  een vijfhoek gemaakt (voor de vijfde maand). Ik baseerde het op de knoop die je in een strook papier legt en dan een vijfhoek vormt.
For the   beadclub BJP  I still had to make the May-project, a pentagon. I based it on the knot in a strip of paper, it composes a pentagon.

Zoals gebruikelijk moest ie in een rondje gewurmd worden. Alzo geschiedde.
As usual I had to cram it in a circle. And so I did.

vrijdag 5 juli 2013

Klaproos. Poppy

Voor bjp2013, Bead Journal Project 2013 heb ik (eindelijk) mijn april werkstukje af: Een vierkant met een gestyleerde klaproos  Vierkant omdat het de vierde maand is.
For bjp2013, Bead Journal Project 2013 I (finally) finished my April project: a square (fourth month of the year) with a poppy (four leafs as long as the wind and the rain didn't take one off).

Het is een broche, geborduurd  met glazen kralen. Afmeting doorsnee 6 centimeter.
This poppy pin is embroidered with glass beads. Diameter is 6 centimeter.