Pagina's

zaterdag 25 februari 2017

Tricot Tieten op Faceboek als Knitted Knockers.NL Dutch Knitted Knockers on Facebook

Tricot Tieten worden nog bekender want nu gaan we met andere makers van gebreide borstprotheses, zoals De Breischool uit Noordwijk op facebook onder de naam Knitted Knockers.NL.
Tricot Tieten will be better known because with other knitters and crocheters of breastprosthetics like De Breischool from Noordwijk we go on Facebook with the name Knitted Knockers.NL


We zijn nu een groeiende groep die bezig is de gebreide borstprotheses in Nederland te verspreiden via steeds meer verdeelpunten, vergroten van de bekendheid en verspreiding van de  brei- en haakpatronen.
We are a growing group that is busy to spread the knitted breastprostetics in the Netherlands by activating more deliveryspots, making them better known and spreading the knit and crochet patterns


Geen opmerkingen:

Een reactie posten